V úterý 28. 6. se děti ze 3.B vydaly na rafty do Vnorov.

Po ranní procházce na plavební komoru se děti vybavily vestami a pádly.
Po krátké instruktáži se vydaly na raftech po Baťově kanálu. Největším zážitkem bylo vlnobití v plavební komoře.
Po plavbě si děti prošly pohádkový les a opekly si špekáčky.
Do Veselí jsme se vraceli lodí za zpěvu vodáckých písní. Prožili jsme krásný den plný zážitků.