Žáci 6. ročníků ve dnech 16. až 18. září 2019 prožili příjemný adaptační pobyt v Rajnochovicích,
kde se na děti těšila parta sehraných instruktorů.

Po příjezdu jsme se dostali do sídla tajných agentů, kteří během tří dnů vycvičili všechny účastníky kurzu
na své pomocné tajné agenty.
Adaptační pobyt splnil svůj účel na výbornou.
Díky tajní agenti!