Školní kolo recitační soutěže na 1. stupni proběhlo ve středu 8. 3. 2023

Recitovalo celkem 30 žáků.

Všem soutěžícím děkujeme za krásný zážitek.