Školní kolo recitační soutěže na 1. stupni proběhlo ve středu 28. 2. 2024

Všem soutěžícím děkujeme za krásný zážitek.