Dne 10. 3. uspořádala třída 7. A a 7. C třídní přehlídku recitátorů.

Moderátoři z obou tříd uváděli kulturní vystoupení a hudební doprovod přispěl k příjemné atmosféře tohoto setkání. Všichni účinkující se snažili a předvedli dobrý výkon. Publikum je ocenilo potleskem a také se podílelo na hodnocení. Svým hlasováním rozhodlo, že nejlepšími recitátory byli vyhlášeni Jaroslav Vašíček ze 7. A a Andrea Kujíčková ze 7. C. Blahopřejeme.