Reprezentační ples školy zahájili žáci 9. ročníků slavnostní polonézou, kterou se žáky nacvičily p.uč. Jakšová a p.uč. Adamcová.

K tanci a poslechu hrála skupina JaGr band Jana Grabce z Velké nad Veličkou.

Plesovou atmosféru dotvořila vystoupení Taneční školy A. & A. Mědílkovi ze Zlína. Večerem provázel herec a moderátor David Vacke. O občerstvení se postarala firma Víno Hruška z Blatničky a TOP Bar Uherské Hradiště.

Velký dík patří všem sponzorům, kteří ples podpořili.

Za uspořádání plesu děkujeme členům SRPCZŠ.

…a jak si užili ples a nácvik deváťáci?

„Od začátku školního roku jsme pod vedením paní učitelek nacvičovali slavnostní předtančení. Všichni jsme pilně trénovali a víc a víc se těšili na ples. Předtančení se nám vydařilo podle představ a ples jsme si náramně užili s rodinou a přáteli. Obě třídy moc děkujeme p.uč. Jakšové a p.uč. Adamcové za společně strávený čas.“

Tanečníci 9.A a 9.B