Dne 19. 2. 2019 se školní družina zúčastnila společně se seniory ze Zdislavy výukového programu
Horňácko, Ostrožsko ve Vzdělávacím a informačním středisku Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou.

Program probíhal ve skupinkách složených z dětí i seniorů, kde si všichni rozšířili znalosti o přírodě a regionu, který nás obklopuje. Atmosféra byla výborná a už se opět těšíme na příští setkání.