První květnový týden se třída 4.A vydala na školu v přírodě.

Pracoviště Lipky – Jezírko se nachází v malebném prostředí lesů poblíž brněnských Soběšic.
Děti měly možnost nahlédnou do nejrůznějších dějů probíhajících v lese, a to přímo v lesním terénu v okolí Jezírka.
Vyzkoušely si roli vědců při botanickém i zoologickém průzkumu, prozkoumaly, jakou úlohu zastávají v lesním ekosystému jeho jednotlivé složky.
Také zjistily, jaké důležité funkce zastávají na planetě Zemi lesy.
V programu nechyběly pohybové hry v lese a aktivity podporující spolupráci v kolektivu.
Při zpáteční cestě měly děti možnost prohlédnout si Punkevní jeskyně v Moravském krasu a dostat se na dno propasti Macocha.