V úterý 18. 1. 2022 proběhlo školní kolo Biologické olympiády, kterého se zúčastnilo 39 žáků ve 2 kategoriích.
Žáci prošli teoretickou částí, ve které zpracovávali obtížný písemný test a praktickou částí – poznáváním rostlin, živočichů a hub.

Umístění ve starší kategorii C – 8. a 9. ročníky:

  1. místo: Lilian Sarah Zichová B
  2. místo: Hana Bodová A
  3. místo: Kateřina Krepčíková A

Do okresního kola, které se bude konat 11. dubna postupuje Lilian Sarah Zichová a Hana Bodová.

Umístění ve mladší kategorii D – 6. a 7. ročníky:

  1. místo: Sofie Zoe Reimitzová A
  2. místo: Tomáš Bublák A
  3. místo: David Ťok B

Do okresního kola, které se bude konat 22. dubna postupuje Sofie Zoe Reimitzová a Tomáš Bublák.

Přejeme hodně štěstí!