V úterý 29. 1. a 5. 2. proběhlo školní kolo Biologické olympiády, kterého se zúčastnilo
26 žáků ve 2 kategoriích.

Žáci prošli teoretickou částí, ve které zpracovávali obtížný písemný test a praktickou částí – poznáváním rostlin, živočichů a hub.

Umístění ve starší kategorii C – 8. a 9. ročníky:
1. místo: Karolína Krepčíková 8. B
2. místo: Andrea Ivánková 8. B
3. místo: Filip Doležal 9. B

Do okresního kola, které se bude konat 16. dubna v Hodoníně postupuje Karolína Krepčíková a Andrea Ivánková.

Umístění ve mladší kategorii D – 6. a 7. ročníky:
1. místo: Lucie Urbančínková 7. B
2. místo: Elen Reimitzová 7. A
3. místo: Josef Tillich 7. B

Do okresního kola, které se bude konat 10. dubna v Hodoníně postupuje Lucie Urbančíková a Elen Reimitzová.

Přejeme hodně štěstí!