Nový školní rok jsme zahájili 1. září trochu netradičně.

Žáci 2.-9. ročníku se přivítali s třídními učiteli ve svých kmenových třídách.
Všichni měli radost, že se spolu opět sešli.
Pro prvňáčky bylo připraveno slavnostní uvítání v kostele sv. Andělů strážných.
Veselský kaplan Ondřej Poštulka, pan starosta JUDr. PhDr. Petr Kolář, pan ředitel ing. Kostelanský  popřáli prvňáčkům,
dětem zazpíval učitelský sbor, deváťáci a třídní učitelky jim předali pamětní listy a dárky z Města.
V jídelně byl pro prvňáčky a jejich rodiče připraven slavnostní oběd.