V rámci projektu Pomáháme si, předali žáci 9. A svým mladším spolužákům v 1. A jejich první slabikáře.

Při předávání jim popřáli hodně úspěchů a radost ze čtení.