Nový školní rok zahájili žáci 1. září se svými třídními učiteli v kmenových třídách.

Pro prvňáčky bylo připraveno slavnostní uvítání v kostele sv. Andělů strážných. Radostný vstup do školy popřáli prvňáčkům děkan Václav Vrba, školní kaplan Jan Bleša, pan starosta Petr Kolář
a pan ředitel Ludvík Kostelanský.
Poté si paní učitelky odvedly své žáčky poprvé do školních lavic.
Na závěr byl připraven v jídelně pro děti a jejich rodiče slavnostní oběd a sladké překvapení.

 

Během přípravného týdne navštívil veselskou farnost a naši školu biskup Josef Nuzík,
současný administrátor Olomoucké arcidiecéze.
Na přátelském setkání s pedagogy hovořil o Světovém setkání rodin se Svatým otcem Františkem
a o svém působení na Olomouckém arcibiskupství.
Požehnal pracovníkům školy a popřál jim pěkný vstup do nového školního roku.