V dubnu školní klub vyhlásil velikonoční výtvarnou soutěž pro děti od 1. do 6. třídy.

Odezva byla velká, sešla se nám spousta půvabných a nápaditých výrobků.
Mnohé z nich by obstály v konkurenci kupovaných dekorací.
Nejvíce výrobků bylo od dětí z 2. tříd, ale zúčastnili se i prvňáci a starší děti až do 5. třídy.
Všichni účastníci obdrželi diplom a malou odměnu.