Školní klub na začátku prosince vyhlásit výtvarnou soutěž, kde děti od 1. do 6. ročníku vyráběly andílky
z různých materiálů a různými technikami.

Sešlo se nám množství andělíčků.
První místo si, za neobvyklého svítícího anděla, odnesl Vojta Lev z 2. třídy.
Dále jsme udělili dvě druhé (Renatka Čajková a Amálka Školudová)
a dvě třetí místa (Maruška Levová, Jožka Januš).
I další účastníci obdrželi diplom a malou odměnu.

Všem děkujeme za účast a půvabné výrobky.

Krásné Vánoce!