stadion Břeclav 15. 5. 2023

V podmračené pondělní dopoledne se družstvo našich žáků 2. – 5. ročníků zúčastnilo krajského kola štafetového poháru v Břeclavi. Osm starších a osm mladších běžců závodili ve čtyřech štafetách. Časy tří nejlepších se sečetly a ukázaly výsledný čas školního družstva.

konkurenci patnácti škol našeho Jihomoravského kraje jsme obsadili deváté místo.

V rámci celorepublikového umístění se však nacházíme v první polovině bezmála stovky zúčastněných škol.

Našim obětavým a nadšeným závodníkům děkujeme a těšíme se na další jejich úspěchy.