Dne 11. 11. 2019  uspořádali členové parlamentu již tradiční Svatomartinský pochod.

Zahájení se uskutečnilo u zámku a odtud se původ vydal směrem ke škole.
Letos se účastníci průvodu setkali v jídelně školy, kde žáci představili prezentaci o sv. Martinovi.
Dále vystoupily členky parlamentu pod taktovkou pana učitele Mičky s písní o sv. Martinovi.

Pro účastníky bylo přichystáno občerstvení v podobě čaje, buchet a svařáku.

Členové parlamentu děkují firmě Hruška za dodání vína a paním kuchařkám za uvaření čaje a upečení buchet.

[foogallery id=“13779″]