I v letošním roce se zapojilo 60 000 dětí z téměř 300 škol po celé České republice
do T- Mobile Olympijského běhu.

Naše škola se zúčastnila také, přesněji řečeno všichni žáci 1. stupně
a vybraní žáci stupně druhého.
Stali jsme se tak součástí jedné z největších běžeckých akcí u nás a také celosvětové oslavy Olympijského dne.

Děti byly odměněny diplomem a medailí a hlavně radostí z pohybu.