pro žáky 1. – 5. ročníků

Poslední středa letošního února patřila v tělocvičně naší školy prověřování RYCHLOSTI, SÍLY a OBRATNOSTI dětí z prvních až pátých ročníků.

Prověřovacími disciplínami byly

BĚH 4 x 10 m
SKOK Z MÍSTA
HOD 1 KG MEDICINBALEM
ŠPLH NA TYČI.

Všichni zúčastnění se s nasazením pouštěli do jednotlivých sportovních úkolů. Záznam a přehled výkonů své fyzické zdatnosti každý obdržel na své záznamové kartičce.

V pondělí 4. března pak ve školní jídelně proběhlo vyhodnocení výsledků letošních Testů zdatnosti.

Ti nejlepší obdrželi diplomy a pěkné ceny.

Testy zdatnostI