Dnes po roce proběhly již tradiční testy zdatnosti pro žáky 1. stupně

Testovala se rychlost, síla a obratnost.

Disciplíny: Běh 4x10m

Šplh na tyči

Skok z místa

Hod 1kg medicinbalem