Ocitli jsme se v době před 100 až 200 lety.

Prohlédli jsme si stará stavení, jejich vybavení, kovárnu, tkalcovský stav aj.