Dne 22.  3. uspořádaly osmé třídy recitační přehlídku. Moderátoři z obou tříd uváděli kulturní vystoupení a hudební doprovod přispěl k příjemné atmosféře tohoto setkání.

Všichni účinkující se snažili a předvedli dobrý výkon. Publikum je ocenilo potleskem a také se podílelo na hodnocení.
Svým hlasováním rozhodlo, že nejlepšími recitátory byli vyhlášeni
z 8. A Jan Habarta, Lucie Habartová a Sofie Valná
z 8. C Denis Mišurec, Karolína Tomečková a Thea Varsamisová.

Blahopřejeme.