Dne 6. 1. se uskutečnila Tříkrálová sbírka,
kterou ve spolupráci s Charitou ve Veselí nad Moravou pořádali členové žákovského parlamentu.

Výtěžek z této akce činí 8191,- Kč.
Všem dárcům děkujeme.