Dne 7. ledna se uskutečnilo Veselské noční kolečko, které pořádali veselští skauti a zúčastnil se i náš Turisťák.

Start byl v 19.00 hod. na Bartolomějském náměstí a trasa vedla do Uherského Ostrohu a zpět.
Během 9 km pochodu kolem Moravy a slepých ramen byly připraveny aktivity, např. slalom na koloběžce, poznávání souhvězdí, zkouška čichu a další. Ke skautské klubovně jsme se vrátili ve 22.30 hod.  a zahřáli se čajem a připraveným občerstvením.
Všichni jsme si to moc užili.