I v letošním školním roce pokračujeme v úpravě bylinkové spirály a záhonů, které jsme vytvořili v rámci projektu  „U splavu jinak“ (program Škola pro udržitelný život).

Děvčata z 6. ročníku záhony vyplely, ostříhaly odkvetlé rostliny a navázaly tak na činnost deváťáků.