Letošní školní rok jsme už tradičně ukončili slavnostní školní mší svatou v kostele sv. Andělů strážných ve Veselí nad Moravou.

Mši sloužil kaplan Ondřej Poštulka a novokněz Václav Škvařil. Požehnali a poděkovali všem žákům a zaměstnancům školy za uplynulý školní rok. Mši svatou hudebně doprovodil učitelský sbor. Na závěr jsme se všichni rozloučili s otcem Václavem Škvařilem a popřáli mu vše dobré na novém působišti.

Následující den převzaly děti od svých třídních učitelů závěrečné vysvědčení. Nechybělo ani slavnostní rozloučení s deváťáky,
kteří svými prezentacemi zavzpomínali na uplynulá školní léta a představili, na kterých středních školách budou pokračovat ve studiu. Své rozloučení doplnili tanečními vystoupeními a poděkováním vyučujícím a celému personálu školy.

Deváťákům přejeme mnoho štěstí a spokojenosti na středních školách a všem krásné prázdniny, hlavně pevné zdraví
a těšíme se na opětovné setkání v novém školním roce.