V pátek  odpoledne 21.10. bylo na „církevce“ rušno.

Žákovský parlament si pro žáky třetích ročníků připravil nocování ve škole, spojené se zábavným odpolednem a noční hrou.
O večeři se postaraly nejstarší členky parlamentu. Připravily špagety a jako sladkou tečku velkou spoustu palačinek.
Po večeři nás čekala dobrodružná výprava po škole s plněním úkolů, o které se také postarali členové parlamentu.
Noc ve spacáku se děti velmi užily a ráno je čekala výborná snídaně.