Dne 10. 12. naše škola již tradičně pořádala v prostorách školy vánoční jarmark.
Žáci jednotlivých ročníků 1. i 2. stupně vystavili a prodávali výrobky s vánoční tématikou.

Příjemná vánoční atmosféra, hojná účast ze strany rodičů a ostatních návštěvníků byla všem radostnou odměnou.
Velké poděkování patří všem, kteří s přípravou dekorací a výrobků pomáhali.

Návštěvníci jarmarku mohli také ochutnat vánoční cukroví, slané pečivo, horký punč či svařák, které připravili
učitelé, děti a rodiče SRPCZŠ.
Všichni se tak mohli pobavit a užít si předvánoční náladu se svými dětmi a přáteli.

Děkujeme všem rodičům a ostatním návštěvníkům za jejich štědrost.
S výtěžkem naloží každá třída podle vlastního uvážení na financování svých výletů, exkurzí a dalších výdajů.

Část z výtěžku věnujeme na charitativní účely.

Ředitelství a pedagogický sbor CZŠ