Ve čtvrtek 7. 12. proběhl na naší škole tradiční vánoční jarmark.

Každá třída si připravila stánek s nejrůznějším – většinou vánočně laděným – zbožím, z větší části vlastnoručně vyrobeným. K dispozici byly také nejrůznější pochutiny a samozřejmě pro dospělé návštěvníky svařák.

Část výdělku bude věnovaná na charitativní účely (podle rozhodnutí Žákovského parlamentu), část zůstane třídě pro financování společných třídních aktivit a výletů.

Do organizace jarmarku se kromě tříd aktivně se svými stánky zapojil i Školní klub a sdružení rodičů SRPCZŠ.

Letošní účast byla velká, nálada byla skvělá, předvánoční a přátelská.

Vánoční jarmark