Děti z 2. ročníků, ŠD Krtečci a Sluníčka, se poslední týden před Vánocemi vydaly do místního kostela a na faru,
kde nám pan děkan Mons. Václav Vrba ukázal kostel, povídal si s dětmi (nejen) o Vánocích,
luštili jsme společně vánoční křížovku a plnili úkoly z obrázku.

Panu děkanovi jsme přinesli dárečky, jak sladké, tak dětmi vyrobené.