Vzhledem k aktuálním zprávám a vyhláškám z MŠMT (viz web školy) Vás touto cestou informujeme o nových skutečnostech týkajících se výuky v 1. – 5. třídách od 25. 5. 2020.

Do 18. 5. 2020 je Vaší povinností vyjádřit zájem o docházku do školy prostřednictvím třídní učitelky.
Vaše volba docházky je dobrovolná, po zařazení žáka do skupiny (max. 15 žáků) k výuce, se stává povinnou.

Výuka probíhá celkem 4 vyučovací hodiny denně, vstup do školy je možný přibližně půl hodiny před první vyučovací hodinou
(7,30 – 7,55 hod. nebo 8,30 – 8,55 hod. – viz rozvrh).

Vstup rodičů do školní budovy není povolen.

Přesný rozvrh a složení skupin zveřejníme do pátku 22. 5. 2020.

Při nástupu k výuce ve škole musí mít žáci vyplněné čestné prohlášení, minimálně dvě roušky na den
a igelitový sáček na použitou roušku.

Ke stravě je nutno přihlásit se do čtvrtka 21. 5. 2020.

Pro žáky 1. a 2. ročníků zabezpečujeme provoz školní družiny od konce vyučování do 15,00 hod.
K docházce do ŠD je nutno se přihlásit (viz návratka).

 

Ing. Ludvík Kostelanský, ředitel školy