vzhledem k současné epidemiologické situaci bude zápis dětí do 1. třídy probíhat opět jinak, než jsme byli dlouhá léta zvyklí.

Nejprve online přes níže uvedený odkaz, který bude aktivní od 22. 3. 2021 do 8. 4. 2021. V tomto období můžete zaregistrovat budoucího prvňáčka do naší školy, a to i v případě, že měl odklad. Případné nové odklady budeme řešit na místě přímo ve škole.

  1. V prvním kroku prosím vyplňte do elektronické přihlášky údaje o Vašem dítěti a o Vás jako zákonném zástupci.
  2. Ve druhém kroku si vyberte čas a třídu, kam se dostavíte ve čtvrtek 8. 4. 2021 k ověření údajů a k podpisu
    PŘIHLÁŠKY K ZÁPISU. V tuto chvíli předpokládáme, že bez dětí.

Po odeslání elektronické přihlášky budou údaje zpracovány a bude vygenerován dokument PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU. Odkaz na něj spolu s potvrzením registrace obdržíte mailem. Je tedy nezbytné tento údaj ve formuláři vyplnit. PŘIHLÁŠKU K ZÁPISU si můžete vytisknout a již podepsanou přinést do školy ve Vámi vybraném čase 8. 4. 2021. Pokud nemáte možnost přihlášku vytisknout, informujte nás přes mail tomas.just@czsveseli.cz a my Vám ji připravíme.