Překonali jsme počáteční formální, technické a systémové nedostatky a jsem přesvědčen o tom, že nyní probíhá na dobré úrovni jak po stránce organizační tak i obsahové.

Děkuji Vám všem rodičům za zabezpečení podmínek pro studium dětí – především vytvořením vhodného prostředí doma a vybavením odpovídající technikou.

Pro další zkvalitnění výuky vidíme jako nutný prvek využití videokontaktu mezi žáky a učitelem. Toto považujeme za zásadní podmínku dalšího průběhu kvalitní výuky. Proto budou v následujících dnech vyučující vyžadovat trvalé zapnutí kamer během celé online výuky.

Prosíme Vás tedy, abyste zajistili funkční video připojení v online výuce, a abyste spolu s námi a v rámci svých možností dohlédli na to, že děti při video připojení mají kameru aktivní.

Jsme si vědomi, že tento požadavek může pro někoho znamenat také další finanční investici. Ta by ovšem neměla být, vzhledem k cenám webkamer, moc velká. Touto investicí a dodržováním pravidla zapnutých kamer přispějete ke zlepšení aktivity Vašeho dítěte při online výuce a udržení jeho pozornosti.

Děkuji Vám za spolupráci v této nelehké době,

Ing. Ludvík Kostelanský, ředitel školy