Jsme za tento první krok rádi a doufáme, že se brzy vrátí i ostatní ročníky.

Dopis pro rodiče žáků 1. a 2. tříd 13.11.2020