Zdravíme z Anglie,

navštívili jsme univerzitní město Oxford, historickou částí nás provedli angličtí průvodci, den jsme zakončili plavbou po Temži.

den druhý:
dopoledne výuka s anglickými lektory, odpoledne návštěva rodného domu Williama Shakespeara ve Stratfordu nad Avonou, procházka městem a prohlídka kostela Svaté Trojice.
Někteří žáci si zahráli v Shakespearově hře Sen noci svatojánské.

den třetí:
návštěva Stonehege a města Salisbury se světoznámou katedrálou, kde je uložena Magna Charta Libertatum
neboli Velká listina svobod.

den čtvrtý:
dopoledne výuka s předáváním certifikátů, odpoledne návštěva středověkého hradu Warwick.

den pátý:
Greenwich s nultým poledníkem, plavba lodí po Temži a pěší procházka centrem Londýna kolem nejznámějších památek.