V sobotu 15. října jsme se s „turisťákem“ zúčastnili  Veselského podzimního kolečka, které každoročně pořádají skauti
z veselského střediska Čejka.

Tentokrát cesta vedla kolem Baťáku do Zarazic, přes vinohrady a kolem řeky Moravy zpět do Veselí.
Na stezce bylo 11 zastavení, kde jsme plnili různé úkoly – střelba ze vzduchovky, stezka poslepu, poznávání ptáků a stromů, slalom, skládačky a další. Naši cestu jsme zakončili po cca 15 km na Panském dvoře.