Děvčata z pěveckého kroužku přispěla 15. 10. svým pěveckým a recitačním pásmem k slavnostní atmosféře Vítání občánků
města Veselí nad Moravou.