Děvčata z pěveckého kroužku vítala v sobotu 23. 4. nové občánky v obřadní síni MěÚ ve Veselí nad Moravou.

Svým vystoupením důstojně přispěla ke slavnostní atmosféře. Za laskavý klavírní doprovod děkujeme paní Evě Frolkové.