24. 6. 2019

Žáci 7. A v rámci školního výletu navštívili veselskou střelnici, kde si s odborným výkladem prohlédli ukázky
nejrůznějších typů zbraní, poznali chod a pravidla střelnice a sami si také vyzkoušeli střelbu na terče ze tří typů vzduchovek
(běžná, s optickým zaměřovačem a vzduchový bombičkový revolver).
Proběhla také soutěž ve střelbě na terč, v níž první místo získala Aneta Břečková.

Poté jsme se svižným pochodem přesunuli na vnorovskou plavební komoru, to vše s dobrou náladou a dokonce za zpěvu písní.
Na komoře jsme se občerstvili a poté proběhla instruktáž k plavbě na raftech a kánoích.
Postupně se děti s plavidly sžily a nakonec téměř nechtěly z vody ven.
Zpět do Veselí jsme přijeli na motorové výletní lodi Noe.
Snad si všichni tento společně strávený den i přes „strašné horko a bolavé nohy“ užili.