Ve čtvrtek 17. 6. absolvovala 9. A výlet do Luhačovic.

Cestovali jsme vlakem, trochu si „zatúrovali“, projeli se po přehradě na šlapadlech a pramici, zálesácky poobědvali špekáčky, svlažili se a zablbli si  na koupališti, oddalovali a oddalovali návrat tak, že jsme nakonec přijeli zpět do Veselí
až v devět hodin večer. Takže se výlet (snad) líbil a vydařil.