Za vzácnými druhy vodních živočichů a za nahlédnutím do historie našich předků se vypravily děti druhých tříd.

V Živé vodě navštívily prosklený tunel 3 metry pod hladinou rybníka, ze kterého sledovaly metrové kapry, štiky a legendární vyzu velkou.

V Archeoskanzenu jsme se všichni vrátili do 9. století – období Velké Moravy. Děti měly možnost vyzkoušet si řemesla a ochutnat speciality našich předků.