V sobotu 23. dubna jsme se vydali na naši 5. výpravu na Lučinu.

U přehrady jsme si zahráli “vlajky” a pozorovali žabí vajíčka, pulce  a pijavky.
Vyšlápli jsme na Šumárník a odtud na rozhlednu Travičná, kde jsme poobědvali.
Počasí nám přálo a výhledy do okolí byly úžasné. Cestou do Tvarožné Lhoty jsme si ještě zahráli “schovku” a “na medvědy”.
Spokojení jsme autobusem dorazili do Veselí.