Školní klub připravil, ve spolupráci s osmými třídami, vlaječky na Den kanadské kuchyně  (3. 10. 2019)
a Den indické kuchyně (7. 11. 2019).

Velký dík patří nejen žákům, ale i pedagogům –  Ivě Rolencové a Dominiku Švábovi, kteří velkou měrou přispěli k vyhotovení
450 malých lepených vlaječek a 17 větších vlajek na stoly.
Doufáme, že strávníkům chutnalo a vlaječky je potěšily.