V březnu se jaro začalo pomalu hlásit o slovo.
Školní klub proto vyhlásil a vyhodnotil výtvarnou soutěž pro 1.  až 5. ročník s názvem Jaro je ve vzduchu.

Zájem byl veliký, sešlo se množství obrázků a také prostorové modely květin.
Celkový počet účastníků byl 23 a nebylo možné je v jednom dni ocenit.
Na fotografiích jsou z toho důvodu jen některé děti. Malou odměnu a diplom ale dostali všichni zúčastnění. Doufáme, že jim udělala stejnou radost, jako nám jejich výtvory.