V květnu byla ve spolupráci s dětmi vyhlášena výtvarná soutěž, kde mohli účastnící nakreslit, vymodelovat či jinak vytvořit oblíbené nebo vysněné výletní místo. Téma vymyslely samy děti.

Sešlo se nevídané množství výkresů a modelů. Místem, kam by chtělo jet nejvíce zúčastněných dětí, je Disneyland u Paříže,
ale objevila se i místa domácí, např. Ještěd. Několikrát jsme se prostřednictvím výrobků dostali k moři, pak také na tábor,
do Anglie, do Familyparku v Rakousku a dokonce do Japonska.

Za pomoci vybraných učitelů jsme vyhodnotili každou kategorii zvlášť. Vítězové dostali věcné ceny a všechny zúčastněné děti obdržely diplom a sladkou odměnu.