Vážení rodiče,

dle informací z MŠMT, se od 8. června 2020 počítá s možností dobrovolných konzultací či občasných vzdělávacích aktivit
pro žáky 2. stupně ZŠ.

Konzultace a vzdělávací aktivity pro žáky:

Organizace konzultací je v kompetenci ředitele školy.
Účast na vzdělávacích aktivitách je dobrovolná a nepravidelná (tedy ne každodenní).
Vzhledem k podmínkám naší školy budou probíhat následovně (přesný rozvrh je zveřejněn na webových stránkách školy):

Pondělí:              Individuální konzultace po předchozí vzájemné domluvě s vyučujícím
(domluvit nutno vždy do pátku předchozího týdne).

Úterý:                   Individuální konzultace po předchozí vzájemné domluvě s vyučujícím
(domluvit nutno vždy do pondělí)

Středa:                Řízené vzdělávací aktivity pro žáky 6. ročníků dle rozpisu – viz web školy

Čtvrtek:               Řízené vzdělávací aktivity pro žáky 7. ročníků dle rozpisu – viz web školy

Pátek:                  Řízené vzdělávací aktivity pro žáky 8. ročníků dle rozpisu – viz web školy

Pro žáky, kteří se účastní vzdělávacích aktivit a konzultací v daném dnu je možno zajistit oběd ve školní jídelně
(nutno se přihlásit na portálu www.strava.cz)

Podmínky vstupu do školy:

  • Při prvním vstupu do školy je nutné odevzdat Čestné prohlášení
    (ke stažení na webu školy nebo prostřednictvím třídního učitele)
  • Dvě roušky
  • Dodržování hygienických pokynů

Způsob klasifikace za druhé pololetí:

V souladu s metodickým pokynem MŠMT (Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ za druhé pololetí šk. r. 2019/2020)
budeme ve druhém pololetí tohoto školního roku hodnotit žáky obvyklým způsobem formou známky.

Po 28. 5. 2020 je možné v aplikaci Bakaláři zjistit prozatímní výslednou známku.
Najdete ji v modulu Klasifikace – průběžná klasifikace (1. sloupec).
K případné opravě známek slouží konzultace a vzdělávací aktivity během června. Výsledná klasifikace bude uzavřena k 24. 6. 2020.

 

Ing. Ludvík Kostelanský, ředitel školy