Za zvířátky do ZOO Hodonín se podívaly děti z prvních tříd.

Poznávaly rodiny domácích zvířat a měly příležitost získat informace o domácích zvířatech, která jsou chována jinde ve světě.