Žáci 9. ročníku se v rámci výuky a předepsaným povinným projektem Školního vzdělávacího programu CZŠ zúčastní
zeměpisné – dějepisné exkurze na Znojemsko ve dnech 23. května (čtvrtek) – 24. května (pátek) 2019.

Program – Želeticích (ruční papírna), Znojmo (podzemní labyrinty), hrad Bítov, Vranovská přehrada,
Šatov (areál československého opevnění), Slup (vodní mlýn),
Mikulov (zajímavost dle vlastního výběru…zámek, jeskyně, sklepení, vyhlídka atd.).
Během cesty odborný geograficko-historický výklad projížděnými lokalitami, s případnými krátkými prohlídkami.

Doprava – autobusem, odjezd ve čtvrtek v 6:00, příjezd v pátek do 17:00 hodin.

Ubytování – Camp Bítov – Vranovská přehrada (4-lůžkové chatky s lednicí)

Stravování – vlastní zdroje, možnost návštěvy stravovacího zařízení a vlastní výběr jídla ve Znojmě (oběd), Vranově (večeře), Mikulově (oběd), občerstvení v místech zastávek.

Cena – 800,- Kč, zahrnuje ubytování (160,-), dopravu (360,-), společné vstupy (280,-),
částkou 50,- Kč navíc přispívá SRPCZŠ na dopravu.
Částku 800,- Kč přinese žák nejpozději do 17. dubna (nutnost zaplatit zálohy)
a proti zápisu do „Omluvného listu“ předá vedoucím exkurze P. Andrýskovi (příp. A. Mičkovi).

Pozn: tyto informace taktéž najdete v „menu“ INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY