V pondělí 14. června jsme v 9 hodin vyrazili vlakem do Kyjova, odkud jsme se pak autobusem dopravili do Osvětiman. Poté nás čekala krátká cesta pěšky na ubytování do rekreačního střediska Ječmínek.

Ještě ten den jsme se šli projít po okolí a cestou jsme si vyšlápli tamní sjezdovku.
Když jsme se vrátili, hráli jsme na hřišti volejbal, ringo, ping pong a trénovali tanec na loučení deváťáků.
Večerní program nám zajistilo opékání špekáčků a zahráli jsme si schovku.

Další den nás čekal 17 kilometrový výlet na hrad Cimburk.
Po cestě jsme se ještě zastavili na sv. Klimentku a u skaliska Kozel. Po krátkém odpočinku se strhla vodní bitva.
K večeru pro nás kluci ze třídy s paní učitelkou přichystali stezku odvahy.

Ve středu jsme si ještě zatancovali a šli k přehradě, kde jsme se trošku osvěžili.
Po obědě následovala zpáteční cesta domů.

Moc jsme si tento výlet užili, i když pro některé to byl vskutku vysilující zážitek.

 

Třída 9. B