Žákovský parlament byl od 9. – 10. 3. 2023 na pobytu ve Vřesovicích na chatě Radost. Byl pro ně připraven program prostřednictvím CEDU (Centrem demokratického učení) z Prahy. Program byl zaměřený na rozvoj kreativity, stmelení kolektivu a zlepšení chodu parlamentu.

Čtvrtek 9. 3. byl zaměřený na vzájemné poznávání se formou her a soutěží. Tento den celkově stmelil kolektiv, děti se více poznaly i z osobní stránky. Dětem nedělal vůbec problém věkový rozdíl a dokázaly spolupracovat.

Pátek 10. 3. byl zaměřený více na chod parlamentu, organizaci akcí a pozice v parlamentu. Každý měl možnost vyzkoušet různé pozice v parlamentu např. mluvčí nebo předseda. Mezi aktivity bylo zařazeno i plánování akcí různých typů jako třeba dobročinné, sportovní a výtvarné.

Každý si z pobytu odváží hezké zážitky z her a společných aktivit. Na pobytu panovala všeobecná pohoda i táborová atmosféra.

Za žákovský parlament Karolína Beková a Lilian Sarah Zichová

[foogallery id=“34557″]